Bảng giá phần mềm quản lý bán hàng

Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ Offline và Online, Bạn hãy chọn gói cung cấp dịch vụ phù hợp với mình.

Phiên bản offline
1,500,000
Dùng trọn đời
Sản phẩm không giới hạn
Không giới hạn cửa hàng
Nhân viên không giới hạn
Quản lý kho
Quản lý khách hàng
Quản lý nhân viên
Báo cáo bán hàng
Kết nối thiết bị bán hàng
Tự động cập nhật tính năng mới
Theo dõi cửa hàng từ xa
SMS chăm sóc KH
Hotline: 0975.86.26.36
Phiên bản Online
75,000
Hàng tháng
Sản phẩm không giới hạn
Không giới hạn cửa hàng
Nhân viên không giới hạn
Quản lý kho
Quản lý khách hàng
Quản lý nhân viên
Báo cáo bán hàng
Kết nối thiết bị bán hàng
Tự động cập nhật tính năng mới
Theo dõi cửa hàng từ xa
SMS chăm sóc KH
Hotline: 0975.86.26.36