Category Archives: Kinh nghiệm kinh doanh

Bạn có đang theo những xu hướng mua sắm quan trọng này?

Những xu hướng chính nào nằm trong chương trình nghị sự kinh doanh của bạn và bạn đã áp dụng những thực tiễn nào để đáp ứng (và vượt quá) mong đợi của người tiêu dùng? Khi thế giới thay đổi, cách người tiêu dùng mua sắm cũng vậy. Nhờ những hành vi và kỳ […]

10 điều mà người ta nên cân nhắc khi chọn phần mềm quản lý bán hàng

Cho dù bạn đang thành lập một doanh nghiệp bán lẻ lần đầu tiên, hoặc bạn là một thương gia có kinh nghiệm, việc có POS phù hợp là điều cần thiết cho sự thành công của bạn. POS, hay hệ thống điểm bán hàng của bạn là thành phần trung tâm trong hoạt động […]